Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta:
Unapređenje poslovnih procesa GGS-a kroz izradu i automatizaciju izvještavanja


Projekt prijavljen na:
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) – 2“


Referentna oznaka:
KK.03.2.1.19.0891


Opis projekta:
Implementacijom projekta žele se riješiti problemi u poslovanju Genos glycoscience d.o.o. kao što je ograničenost kapaciteta, primarno u kontekstu vremenske alokacije osoblja prilikom provedbe aktivnosti, odnosno smanjenje radno intenzivnih elemenata procesa, kao i umanjiti rizici koji proizlaze iz imitacija inovativnosti proizvoda. Provedbom projekta planirana je nabava i uvođenje informacijskog sustava za automatsko generiranje izvješća o rezultatima GlycanAge testa i baze podataka sa sigurnosnim modulom te odgovarajućeg hardware-a koji će podržavati IKT rješenja. Cilj projekta jest unaprijediti komunikaciju s korisnicima, povećati učinkovitost poslovnih procesa te konkurentnost GGS-a sa svrhom ekspanzije poslovanja i osiguranja poslovne uspješnosti.


CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA


Opći cilj projekta:
Projekt će doprinijeti rješavanju dugoročnih izazova poduzeća te će omogućiti značajno povećanje učinkovitosti i konkurentnosti poduzeća, što će doprinijeti uspješnoj komercijalizaciji inovativnog hrvatskog proizvoda koji ima potencijal konkurirati na hrvatskom i regionalnom tržištu, ali i globalnom. Naime, realizacija predmetnog projekta GGS-u će omogućiti nabavku IKT rješenja koja, osim što će unaprijediti poslovne perspektivnog start-up poduzeća, djelovat će kao podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.


Očekivani rezultati projekta:
Provedbom projekta planiraju se riješiti Identificirani problemi u poslovanju Genos Glycoscience d.o.o., koji uključuju:

  1. Činjenica da proces predobrade, obrade, analize i interpretacije podataka prikupljenih provedbom GlycanAge testa, a posljedično i izrada izvještaja o rezultatima testa i njihovo izdavanje zahtijevaju izuzetno veliki udio dostupnih resursa koji se primarno odnose na vrijeme i angažman visokokvalificiranog osoblja čija se stručnost može učinkovitije iskoristiti na drugim aktivnostima.
  2. Plan budućeg poslovanja društva obuhvaća ekspanziju poslovnih aktivnosti i unaprjeđenje prodaje. Međutim, zbog dugotrajnosti i kompleksnosti radno intenzivnih elemenata poslovnih aktivnosti, kapaciteti potrebni za poslovnu ekspanziju značajno su ograničeni te su nedostatni za unaprjeđenje prodajnih aktivnosti.
  3. Kako bi se osigurala dugoročnost poduzeća na izuzetno kompetitivnom tržištu potrebno je osigurati potpuno iskorištavanje temeljne konkurentske prednosti poduzeća, koja se odnosi na patentirani inovativni proizvod – GlycanAge. Naime, kako bi se navedeno osiguralo, potrebno je strateški se pozicionirati na tržišnoj poziciji u kojoj će se minimizirati mogućnosti imitiranja proizvoda i omogućiti zadržavanje kontrole nad vrijednosnim lancem. Također, u svrhu strateškog planiranja, potrebno je osigurati kontinuiranu dostupnost pravovremenih informacija.
  4. S obzirom da se pri provođenju testiranja GlycanAge testom prikupljaju osnovne informacije o ispitaniku (ime i prezime) te se generiraju nedijagnostički podaci o glikanima, potrebno je osigurati adekvatnu razinu sigurnosti podataka.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU
Ukupna vrijednost projekta: 1.210.000,00 HKR
Iznos koji sufinancira EU: 629.200,00 HKR


RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:
Od 01. siječnja 2020. godine do 01. srpnja 2021. godine


KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:
prof. Gordan Lauc, voditelj projekta
e-mail: glauc@genos.hr


Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranicama:
https://strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/